مطالب برچسب ‘ رفتار ’

مهارت های زندگی (۲۹) فصل پنجم؛ انواع موضوعات و سطوح مختلف مهارت های زندگی/ قسمت ششم : توضیح مهارت ارتباط موثر ( ۵ – سری تمرین هایی برای برقراری ارتباط مؤثر)

مهارت های زندگی (۲۹) فصل پنجم؛ انواع موضوعات و سطوح مختلف مهارت های زندگی/ قسمت ششم : توضیح مهارت ارتباط موثر ( ۵ – سری تمرین هایی برای برقراری ارتباط مؤثر)

تمرین هایی چون ؛ شنونده واقعی بودن ، تقویت حس همدردی در خود ، مختصر و مفید صحبت کردن ، شناخت دقیق و درست شنونده خود ، در هنگام برقراری ارتباط حواس پرت نبودن ، با توجه کامل سوال و جواب خود را طرح کردن ، با درنظر گرفتن شرایط از تعریف داستان کمک گرفتن
ادامه مطلبمهارت های زندگی (۲۸) فصل پنجم؛ انواع موضوعات و سطوح مختلف مهارت های زندگی/ قسمت ششم : توضیح مهارت ارتباط موثر ( ۴ – دسته بندی شخصیتی در برقراری ارتباط )

مهارت های زندگی (۲۸) فصل پنجم؛ انواع موضوعات و سطوح مختلف مهارت های زندگی/ قسمت ششم : توضیح مهارت ارتباط موثر ( ۴ – دسته بندی شخصیتی در برقراری ارتباط  )

طلیعه بحث : شخصیت های برونگرا در مقایسه با درونگرا ، حس کننده ها در قیاس با شهودی ها ، شخصیت های متفکر در برابر احساسی و شخصیت های قضاوت کننده درسنجش با ادراک کننده در نحوه ارتباط برقرار کردن متفاوت عمل می کنند. این نوع دسته بندی در برخی نظریه پردازی های روان شناسی
ادامه مطلبمهارت های زندگی (۲۷) فصل پنجم؛ انواع موضوعات و سطوح مختلف مهارت های زندگی/ قسمت ششم : توضیح مهارت ارتباط موثر (۳- سبک های ارتباط برقرار کردن با دیگران)

مهارت های زندگی (۲۷) فصل پنجم؛ انواع موضوعات و سطوح مختلف مهارت های زندگی/ قسمت ششم : توضیح مهارت ارتباط موثر (۳- سبک های ارتباط برقرار کردن با دیگران)

  «« روان شناسان ها می گویند تا جایی که می توانید از ۳ سبک ارتباطی اول (یعنی پرخاشگرانه، منفعلانه و منفعل – پرخاشگر) اجتناب کنید و به جایش سبک ارتباطی جرأتمندانه را دریابید؛ به همین خاطر ما ۳ سبک اول را در بخش تقسیم بندی می آوریم و سبک جرأتمندانه را به عنوان پیشنهاد و
ادامه مطلبمهارت های زندگی (۲۶) فصل پنجم؛ انواع موضوعات و سطوح مختلف مهارت های زندگی/ قسمت ششم : توضیح مهارت ارتباط موثر (۲- انواع ارتباط)

مهارت های زندگی (۲۶) فصل پنجم؛ انواع موضوعات و سطوح مختلف مهارت های زندگی/ قسمت ششم : توضیح مهارت ارتباط موثر (۲- انواع ارتباط)

«« ارتباط ارادى و غیرارادى ، ارتباط رسمى و غیر رسمى ، ارتباط کلامى و غیر کلامى ، ارتباط فردى و جمعى ، ارتباط یکطرفه و دوطرفه، نمونه ای از انواع ارتباط است. »» مبحث: فرهنگی پرورشی عنوان اصلی: مهارت های زندگی عنوان فرعی: توضیح مهارت ارتباط موثر عنوان فرعی تر : انواع ارتباط برقرارى
ادامه مطلبمهارت های زندگی (۱۷) /فصل دوم؛ اهداف (قسمت دوم: تقــــویت اعتماد به نفس؛ بخش چهــــارم : را هکارهای اعتماد به نفس ازمنظر دینی-۴ )

مهارت های زندگی (۱۷) /فصل دوم؛ اهداف (قسمت دوم: تقــــویت اعتماد به نفس؛ بخش چهــــارم : را هکارهای اعتماد به نفس ازمنظر دینی-۴ )

«« کار را به کسى می سپارى که مانع در مقابل اراده او معنى ندارد، و به کسى سپرده ‏اى که او براى هر چیزى حد و اندازه و کاربرد محدود قرار داده است ولى خودش فوق حد و اندازه و کاربرد محدود است… در صورت رسیدن مومن به چنین باوری برای انجام هیچ کاری،
ادامه مطلبمهارت های زندگی (۱۶ ) / اهداف (قسمت دوم: تقــــویت اعتماد به نفس؛ بخش چهــــارم : را هکارهای اعتماد به نفس ازمنظر دینی-۳ )

مهارت های زندگی (۱۶ ) / اهداف (قسمت دوم: تقــــویت اعتماد به نفس؛ بخش چهــــارم : را هکارهای اعتماد به نفس ازمنظر دینی-۳ )

««بشر مختار و آزاد آفریده شده است؛ یعنى به او عقل و فکر و اراده داده شده است. بشر درکارهاى ارادى خود مانند یک سنگ نیست که او را از بالا به پایین رها کرده باشند و تحت تأثیر عامل جاذبه زمین خواه ناخواه به طرف زمین سقوط کند؛ ومانند گیاه نیست که تنها یک
ادامه مطلبمهارت های زندگی (۱۵ ) / اهداف (قسمت دوم: تقویت اعتماد به نفس؛ بخش چهارم : را هکارهای اعتماد به نفس ازمنظر دینی-۲ )

مهارت های زندگی (۱۵ ) / اهداف (قسمت دوم: تقویت اعتماد به نفس؛ بخش چهارم : را هکارهای اعتماد به نفس ازمنظر دینی-۲ )

” یکی از عوامل ایجاد اعتماد به نفس نگاه مثبت به زندگی داشتن است… آموزه های دینی ما تاکید دارد که اگر ما با حق باشیم برد نهایی با ماست.عاقبت جهان با متقین است [توجه به آیات کریمه قرآن دراین زمینه راهنمای ماست]… علاوه بر خوش بینی در مورد سرنوشت بشر در دنیا، اعتقاد به اصول مذهبی اسلام،
ادامه مطلبامنیت روانی ۱۰ ( بخش سوم: نظریات روان شناسان / قسمت اول: نظریه اریکسون )

امنیت روانی ۱۰ ( بخش سوم: نظریات روان شناسان  / قسمت اول: نظریه اریکسون )

«« احساس ایمنی مهم‌ترین سنگ بنای شخصیت آدمی است. در اولین مرحله رشد، درگیری و مبارزه میان امنیت خاطر و احساس ناامنی، مهمترین مسأله‌ای است که کودک با آن روبه رو است. او همیشه به طور فطری در جست و جوی آرامش است. او باید در کنار مادر احساس ایمنی را به دست آورد. اولین
ادامه مطلبمهارت های زندگی ( ۱۴ ) / اهداف (قسمت دوم: تقویت اعتماد به نفس؛ بخش چهارم : را هکارهای اعتماد به نفس ازمنظر دینی-۱ )

مهارت های زندگی ( ۱۴ ) / اهداف (قسمت دوم: تقویت اعتماد به نفس؛ بخش چهارم : را هکارهای اعتماد به نفس ازمنظر دینی-۱ )

«« بعد روحانی وجود آدمی، ارزش انسان را به اندازه ای بالا می برد که خداوند عزت او را در کنار عزت خود قرار می دهد و می فرماید: وَ لِلَّهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ‏. و به فرموده معصوم (ع) بهای آن خود پروردگار است. »» مبحث: فرهنگی پرورشی عنوان اصلی: مهارت های زندگی
ادامه مطلبمهارت های زندگی ( ۱۳ ) / اهداف (قسمت دوم: تقویت اعتماد به نفس ؛ بخش سوم : را ههای تقویت اعتماد به نفس۷)

مهارت های زندگی ( ۱۳ ) / اهداف (قسمت دوم: تقویت اعتماد به نفس ؛ بخش سوم : را ههای تقویت اعتماد به نفس۷)

«« دفاع از حق خود و خانواده، عدم قطع ارتباط با دوستان، تشخیص قاطعیت از گستاخی:ارزش ویژه برای دوستانی کمک کننده، رعایت تعادل، برنامه ریزی؛راهی برای رهایی از عذاب کارهای نیمه تمام، تکراردرخواست خود برای انجام امور محوله به شخص بی خیال و پرمشغله، توقع درست ازدیگران، صداقت و مهربانی روش کم خرج در معاشرت،
ادامه مطلب