اضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۶ – نقش و وظیفه دانش آموزان و دانش پژوهان )

توضیح این قسمت در دو بخش ارایه می گردد. بخش اول نکاتی که باید قبل از امتحان در نظر گرفته شود و بخش دوم نکاتی که در زمان و هنگام برگزاری امتحان باید مورد توجه قرار گیرد.

الف) نکات قابل توجه برای قبل از امتحان :
۱- تقویت روحیه خود با امید به کسب یک نتیجه خوب و قابل قبول.
۲- انتخاب مکانی آرام و دور از سر وصدا ( البته حساسیت زیاد به سر وصدا را هم باید از بین برد.)
۳- فاضای امتحان از نور کافی برخوردارباشد(بهترین حالت نور؛ نورِغیرِمتمرکزِطبیعیِ زیرِسقف باشد که از سمتِ کنارِ پشتِ سرِ طرفِ چپ بتابد.)
۴- به هرآنچه که مزاحم درس خواندن شماست، «نه» بگویید. با قاطعیت همراه با خوشرویی به میهمانان و تلفن کنندگان و … بفهمایند که کار دارید.
۵- با در نظر گرفتن مدت زمانی که در اختیار دارید و نیز با توجه به سختی و آسانی مطالبی که باید یاد بگیرید، حجم درسی خود را به خوبی به بخش های مختلف تقسیم بندی نمایید.
۶- توجه خاصّی به مفاهیم اصلی و جزئیات، نمودارها ف نقشه ها، جداول و مطالب مهم داشته باشید و آن ها را مرود ارزشیابی قرار دهید.
۷- در هنگام مطالعه مطالب مهم را یادداشت برداری کنید.
۸- از معلم خود در مورد نحوه امتحان وسوالات آن پرس و جو نمایید که چه انتظاری از شما دارد. از معلم خو بپرسید که آیا نوع سوالات تشریحی است یا کوتاه پاسخ و آیا از انواع سوالات دیگر مثل سوالات چهارجوابی، جاخالی، غلط و درست و… هم سوال امتحانی طراحی می کند؟
۹- سوالات امتحانی سال خای گذشته را بررسی نموده و پاسخ سوالاتی را که نمی دانید حتماً بیابید و بنویسید.
۱۰- سعی کنید سوالات امحانی را حدس بزنید. این کار از عهده کسی بر می آید که بر موضوع درسی و متن امتحان تسلط یافته باشد.
۱۱- مرور یادداشت های خود را فراموش نکنید.
۱۲- در باره آنچه که یاد گرفته اید، خوب بیندیشید.( سعنی سعی کنید مرور ذهنی خوبی داشتاه باشید.)
۱۳- شب قبل از امتحان خوب بخوابید.
۱۴- به وضعیت تغذیه خود توجه کافی داشته باشد.چون یکی از عوامل عمومی افت یادگیری و افت تحصیلی، سوء تغذیه است.

ب) نکات قابل توجه برای حین و وقت برگزاری امتحان :
۱- برای تقویت اعتماد به نفس، از دعا کمک بگیرید و به خداوند توکل کنید. برای کسی که به خوبی درس خوانده است، نیایش بسیار کمک کننده خواهد بود.
۲- دستورالعمل های امتحانات را به خوبی بخوانید و به تذکرات مجریان امتحان توجه کاملی داشته باشید.
۳- در پاسخ به وسوالات روش ؟آسان به مشکل ار اجرا نمایید.یعنی ابتدا سوالات با دشواری کم و آسان را پاسخ دهید.
۴- ایتدا نکات اصلی و برجسته را در برگه پاسخ بنویسید. و حاشیه رفتن در پاسخ به وسالات پرهیزنمایید.
۵- پیش نوشتن پاسخ هر سوال، جواب را در در ذهن خود تنظیم کنید. یعنی باید برای هر موضوع سوال، کلید واژه های جمله پاسخ را به یاد بیاورید و ترتیب جملات پاسخ را در نظر بگیرید.
۶- خط خوش و خوانا ، تمیز و مرتب نوشتن پاسخ سوالات، در درک کامل و درست پاسخ شما توسط مصحح، بسیار تعیین کننده است.
۷- فراموش نکنید که نیمی از مسیر پاسخ گویی به سوال ؛ درک منظور سوال توسط شماخواهد بود.
—————————————————————
*مطالب این قسمت برگرفته از مقاله منتشر شده توسط اداره مشاوره شهر تهران بوده که در آن ؛ تمام جملات ویرایش شده و تغییر یافته و نیز در متن آن ، اضافه و کاستن مطلب توسط ما صورت گرفته است.(دفترمشاوره موسسه فرهنگی دانش – ج. ابرهیمی)
** منابع استفاده شده در مقاله اداره مشاوره شهر تهران :
۱- ادریسی ،فروغ و همکاران ( ۱۳۹۴) ؛ مدل ساختاری نظم بخشی هیجانی و علائم اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان ( فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، شماره۲۰ ، سال پنجم، پاییز ۹۴ ، ص ۲۰۳ تا ۲۲۶ )
۲- ذاکر، محمدرضا (۱۳۹۱) ؛ دایره المعارف مشاورتحصیلی مشاورین(تهران – پلیکان)
۳- کریمی، عبدالعظیم ؛ مقاله امتحان بدون اضطراب ، فصلنامه پیوند(انتشارات انجمن اولیاء و مربیان )

نظرات بسته شده‌اند.