پـاسخ به سـوال ( عمومـی- شماره۲۰۷) : ادامــه پاسـخ به سوالات متـداول معـافیت پزشـکی ؛ بخـش هفتم : غیبت و رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی

درصورت تاربودن تصویر نوشته زیر،
برای وضوح بهتر بر روی آن کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات بسته شده‌اند.