پـاسخ به سـوال ( عمومـی- شماره۲۰۶ ) : ادامــه پاسـخ به سوالات متـداول معـافیت پزشـکی؛ بخـش ششم : ابطال تقاضای کارت معافیت پزشکی

در صورت تاربودن تصویر نوشته زیر،
برای وضوح بهتر بر روی آن کلیک کنید.


نظرات بسته شده‌اند.