اضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۲- علل اضطراب امتحان)

ادامه مقاله شماره قبلی:

اضطراب امتحان علل متعدد و مختلفی دارد که نوع و میزان تاثیر آن برای ایجاد اضطراب در افراد مختلف متفاوت است.

در یک جمع بندی می توان فهرست زیر را به عنوان مهمترین علّت های به وجود آوردن و یا تشدید کننده اضطراب امتحان، ارایه نمود:
۱- نداشتن اعتماد به نفس کافی.( که ریشه آن ارزیابی منفی فرد از خویش است)
۲- عدم آمادگی لازم برای امتحان و یا نوع سوالات امتحانی.( به خاطرکمی مطالعه و کم کاری بر روی مطالب درس مورد امتحان)
۳- عدم تسلّط بر موضوع مورد امتحان.( به خاطر عدم استفاده از روش های استاندارد مطالعه و یادگیری )
۴- مؤثربودن آزمون در سرنوشت فرد.
۵- تجربه ی امتحانی مشابه (امتحان در پیش رو)
۶- اضطراب والدین دانش آموز و سطح انتظارات آن ها.
۷- ترس از مقایسه شدن با هم شاگردی ها.
۸- ترس از معلّم مربوط (به درس مورد امتحان)
۹- جو رقابتی ناسالم بین دانش آموزان.( به دلیل رتبه بندی های ناسالم مدرسه و معلمان)
۱۰- داشتن تشخیص ضعیف و منفعل (از خود و شرایط موجود)
۱۱- عدم فرهنگ سازی لازم از سوی معلّمان مشاوران و والدین (در مورد فلسفه امتحان به منظور پیشرفت درسی و علمی دانش آموزان و دانشجویان) ( ۱ )
۱۲- سن افراد شرکت کننده درامتحان.
۱۳- جنس ( پسر یا دختر )
۱۴- ناتوانی و یا ضعیف در مهارت های حل مسئله.
۱۵- اسناد (یعنی نسبت دادن شکست ها و موفقیّت های خود به عوامل وعناصری خارج از وجود و اراده فرد مثل مقصر دانستن دیگری در شکست خود)

بررسی علل اضطراب به منظور پیدا کردن راه حل برای مهار و کنترل کردن آن؛ در مورد افراد مختلف با توجه ویژگی هایی همچون سن، سطح سواد، نوع امتحان ، زمان آن ، شرایط محیطی و نیز موضوع وراثت متفاوت بوده و جلسات مشاوره ای ویژه را می طلبد.

ادامه مقاله در شماره های بعدی………………………….
————————————————————————————————
۱-ذاکر – ۱۳۹۱(مأخذ شماره های۱ تا ۱۱)

نظرات بسته شده‌اند.