فراخوان بازنگری آئین نامه اجرایی مدارس

درخواست کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش از صاحب نظران، فرهنگیان و کارشناسان حوزه آموزش و پرورش برای ارائه نظرات و پیشنهادهای خود در مورد بازنگری و باز تولید آئین نامه اجرائی مدارس .

به اطلاع صاحب نظران تعلیم و تربیت، معلمان، مدیران مدارس و کارشناسان حوزه آموزش و پرورش می رساند، آئین نامه اجرائی مدارس مصوب سال ۱۳۷۹ شورای عالی آموزش و پرورش در حال بازنگری و باز تولید می باشد. لذا از تمام علاقمندان به نظام تعلیم و تربیت تقاضا می شود، نظرات و پیشنهادهای خود را جهت بهره برداری به ایمیل ravabet.sce@medu.ir ارسال نمایند.


مأخذ: http://www.medu.ir/news/item/623152/ocode=100010876

نظرات بسته شده‌اند.