سال نو؛ فرصت های نو ( ۲- چالش ها و موانع استفاده از فرصت ها)

برخی از مواردی که برای استفاده از فرصت ها، چالش و مانع ایجاد میکند را می توان در عناوین زیر فهرست نمود:

نظرات بسته شده‌اند.