همایش سالانه انجمن مشاوره ایران

انجمن مشاوره ایران برگزار میکند: 

همایش سالانه انجمن مشاوره ایران

باعنوان:
 مدرسه هویت یابی، اشتغال، امنیت روانی-اجتماعی

 تاریخ برگزاری ۲۵ اردیبهشت ۹۷

 مقالات و چکیده آن را به ایمیل Info@irancounseling.ir ارسال نمایید

 برای اطلاعات بیشتر به سایت انجمن مشاوره ایران irancounseling.ir مراجعه کنید.

 

نظرات بسته شده‌اند.