مهارت های زندگی (۴۳) فصل پنجم؛ انواع موضوعات و سطوح مختلف مهارت های زندگی/قسمت هشتم : شناخت هیجان و راه های مدیریت و کارکرد مناسب آن (۷ – مراحل هیجان خشم)

در این مقاله در مورد مراحل خشم راه های مختلف رویارویی و ابراز خشم شامل ؛ سرکوبی ، جابه جایی، کنترل، فرونشانی، گریستن، واکنش افراطی، رویارویی مثبت و قاطعانه، پاسخ انفعالی  و با جمع بندی  تحت عنوان سه راه برای  مواجه با خشم ، مطالبی ارایه شده است. مطالعه نموده و به دیگران توصیه فرمایید.

بحث : فرهنگی پرورشی
عنوان اصلی : مهارت های زندگی
عنوان فرعی : توضیح مهارت شناخت و مدیریت هیجان ( هیجان خشم)
عنوان فرعی تر : مراحل خشم

*مراحل خشم
مرحله رنجش، مرحله ناکامی، مرحله خشم، مرحله خشونت.
**راه های مختلف ابراز خشم کدام است؟
همه افراد بطور یکسان اقدام به ابراز هیجان خشم نمی کنند. در واقع راه‌ های بسیاری برای ابراز خشم وجود دارد. اینکه فرد خشم خود را به چه شکل بروز دهد به عوامل متعددی بر می‌گردد. از جمله: تجارب قبلی، شخصیتی و تقویت یا تنبیه های بیرونی و درونی و… در زیر بعضی از راه های رویارویی با خشم آمده اند:
۱- سرکوبی: پس از تجربه خشم فرد سعی می کند خشم خود را به فراموشی سپرده و یا در خود فرو ریزد.
۲- جابه جایی: انتقال خشم به فرد یا شیئی که عامل اصلی خشم نمی باشد.
۳- کنترل: فرد سعی می کند خشم خود را کنترل کند.
۴- فرونشانی: فرد خشم را تجربه می کند اما آن را به شکل هوشیارانه ای فرو نشانده و اظهار نمی دارد.
۵- گریستن: خشمی که به شکل کلامی و هیجانی تخلیه نشده را به صورت گریه ظاهر می سازد .
۶- واکنش افراطی : فرد نسبت به عمل فرد مقابل واکنش بیش از حد نشان می دهد که با عمل فرد تناسب ندارد. مثلاً فرد در پاسخ به توهین شخصی، اقدام به کتک زدن وی می کند.
۷- رویارویی مثبت و قاطعانه : پاسخ مستقیم و صریح فرد نسبت به عامل خشم و بیان احساس و دلایل برانگیخته گشتن خشم خود.
۸- پاسخ انفعالی: در این حالت فرد خشم خود را بطور واضح و مستقیم ابراز نمی کند. پاسخ انفعالی انواع گوناگون دارد از جمله:
• خشونت انفعالی: مثلاً فرد در حضور دوست خود اعتراضی نکرده و خشم خود را ابراز نمی کند اما به محض غیبت دوستش اقدام به تخریب اموالش می کند.
• رفتار مخفیانه: غیبت، ناسزا گویی زیر لب، سکوت اختیار کردن، پرهیز از تماس چشمی ، تحقیر، سرقت، شکایت، فریبکاری، سخن چینی.
• بازی داد‌ن: تحریک دیگران به اعمال خشونت آمیز و سپس خود را در کنار کشیدن ، تمارض، تخریب روابط دیگران.
• از خود گذشتگی و فداکاری های مفرط: در کارها به دیگران کمک فراوان کرده، اما کمک دیگران را نمی پذیرد.
• رفتارهای وسواس گونه: اعتیاد ، خود کشی، تعصب، انتقاد جویی ، سرزنش خود نیز می تواند نوعی ابراز خشم باشد.
شما از کدام روش ها بیشتر استفاده می کنید ؟
*** اما به طور کلی سه راه بیشتر برای برخورد با خشم وجود ندارد:
الف- آن در‌ درون خود ریخته و سرکوب کنیم که منجر به نابودی و صدمات بسیار به روح و جسم مان می گردد.
ب- آن را فریاد زده و با خشونت سر دیگران خالی کنیم که منجر به نابودی و آسیب به دیگران و مخدوش گشتن روابط می گردد.
ج- و راه آخر آنکه آن را پذیرفته و با کنترل و جهت دادن مثبت به آن این انرژی عظیم را مهار کرده و در پیشبرد اهداف سازنده از آن سود بریم.

————————————————————————————————————————————————————————-

منبع:
کتاب مهارتهای زندگی- مهارت کنترل خشم ، دکتر علیرضا جزایری- محمود دهقانی

انتخاب مطلب ، ویرایش توسط دفتر مشاوره موسسه فرهنگی دانش

نظر بدهيد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر دهيد.