پاسخ به سوال (عمومی هدایت تحصیلی- شماره ۱۹۸) :شرایط و ضوابط عمومی و کلی استفاده از معافیت های کفالت ، شامل چه مواردی است؟

سوال:
شرایط و ضوابط عمومی و کلی استفاده از معافیت های کفالت برای افراد مشمول سربازی، شامل چه مواردی می شود؟

پاسخ :
۷ مورد زیر را به دقت به خاطر سپرده و مدارک لازم را برای استفاده از آن ، در اختیار داشته باشید.:

۱- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت‌های کفالت :
الف) رسیدن به سن ۱۸ سال تمام
ب) نداشتن غیبت
ج) یگانه و تنها مراقب بودن بالای ۱۸ سال

۲ـ منظور از نداشتن غیبت :
کلیه افراد ذکور که به سن ۱۸ سال می‌رسند می‌بایست وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را روشن کنند. در صورت عدم معرفی یا عدم حضور در زمانهایی که وظیفه عمومی تعیین می‌کند فرد وارد غیبت می‌شود.

۳- مدت زمان معرفی برای آنکه فردی وارد غیبت نشود :
افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل نموده ویا در دوره متوسطه فارغ التحصیل می شوند پس از رسیدن به ۱۸سالگی تمام، ظرف شش ماه می بایست خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند .
مثال: فرد ذکوری با تاریخ تولد ۱۳۷۹/۵/۲۰ درسال ۹۶ وقبل از آن در مقطع متوسطه۱ یا ۲ ترک تحصیل کرده است، چنانچه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ( ماه ۱۸ سالگی تمام فرد) تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ خود را معرفی نکند، وارد غیبت شده و به عنوان مشمول غایب تلقی می‌گردد.

۴- درخواست معافیت کفالت در حین تحصیل :
با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر رسیدگی به ادعای کفالت بلامانع بوده و امکان پذیراست.

۵- منظور از یگانه مراقب بودن بالای ۱۸ :
یعنی آنکه فرد متقاضی کفالت، می‌بایست تنها فرد ذکور (پسر، برادر، نوه) بالای ۱۸ سال، برای خانواده باشد.

۶- وضعیّت کسی که برای دریافت معافیت کفالت، برادر بیمار بالای ۱۸ سال دارد:
چنانچه به تشخیص شورای پزشکی برادر بیمار قادر به سرپرستی و نگهداری مکفول نباشد در آن صورت تنها فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.

۷- منظور از مکفول :
منظور شخصی است که مشمول، برای سرپرستی و نگهداری وی از خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردد.
»»» این افراد شامل :
پدر- مادر- پدربزرگ- مادربزرگ- خواهر- برادر- همسر- فرزند ، خواهد بود.

 

نظرات بسته شده‌اند.