کارگاه تربیت مدرس و مربی در حوزه آسیب های اجتماعی

✅ اﻃﻼﻋﺎﺕ دومین کارگاه دو روزه تربیت مدرس و مربی در حوزه آسیبهای اجتماعی

📢ﺑﻨﻴﺎﺩ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ اﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﮔﺰاﺭ می ﻜﻨﺪ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺭﻭﺯاﻓﺰﻭﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ , ﺑﺮاﻱ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻥ ﺳﻂﺢ ﺁﮔﺎﻫﻲ زنان و مردان ایرانی در راستای کاهش وقوع جرم و امنیت خانواده ها در اجتماع با هدف تربیت مربی ومدرس در این حوزه ﺑﻨﻴﺎﺩ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ اﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ با همکاری ارگان های مرتبط دومین کارگاه آموزشی تربیت مربی و مدرس را برگزار میکند:

♦️شرایط حضور در دوره :
👈 عضویت در بنیاد 👉

🔷تحت نظارت :

👈ستاد بحران بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

🔷ارگانهای همکار :

🔸بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
🔸کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت
🔸سازمان بهزیستی شهر تهران
🔸موسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد
🔸سازمان فرهنگی هنری شهرداری

🔷هدف برگزاری :

🎯تربیت مربی و مدرس در حوزه آسیبهای اجتماعی 🎯

🔷ﺯﻣﺎﻥ برگزاری : دوره در دو نوبت برگزار می شود ، که به شرکت کنندگان زمان مورد نظر اعلام می شود.

🔴نوبت اول۱۲_۱۳بهمن ماه
🔵نوبت دوم ۲۶_۲۷ بهمن ماه

🔷ﺳﺎﻋﺖ برگزاری :

🔸۸ ﺻﺒﺢ الی ۱۵ﺑﻌﺪاﺯﻇﻬﺮ

🔷ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ : خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی(یوسف آباد) ، خیابان۲۱. بوستان شفق ، فرهنگسرای شفق

🔻مدت برگزاری هر دوره:
👈 ۲ روز

☎️ﺗﻠﻔﻦ هماهنگی :
🔸۰۲۱_۲۲۲۴۷۸۲۶
🔸۰۲۱_۲۲۲۰۸۳۵۷

⁉️⁉️در صورت سوال:
@m3726

🌐ﺳﺎﻳﺖ ثبت نام:
http://pishgiri.org/آتی/۳۵۲۹-دومین-دوره-تربیت-مدرس-در-حوزه-پیشگیری-از-آسیبهای-اجتماعی

دومین دوره تربیت مدرس در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی – بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نظرات بسته شده‌اند.