پاسخ به سوال (عمومی هدایت تحصیلی- شماره ۱۹۷) : شرایط و ضوابط دریافت معافیت تحصیلی برای دانش آموزان پسر چگونه امکان پذیر است؟

سوال:

شرایط و ضوابط دریافت معافیت تحصیلی برای دانش آموزان ذکور( محصلین مدارس آموزش و پرورش ) چگونه امکان پذیر است؟

پاسخ:

*تعریف دانش آموز مشمول :
به فرد ذکور ایرانی که پس از ورود به سن ۱۹ سالگی (۱۸ سالگی تمام ) به صورت حضوری و پیوسته به تحصیل اشتغال داشته باشد ، دانش اموز مشمول اطلاق می گردد .
**فرایند اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزان:
۱) از اول ماه ورود به ۱۹ سالگی، ارائه درخواست معافیت تحصیلی به مراکز خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس +۱۰).
۲) صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان با سقف سنوات تحصیلی حداکثر تا ۲۰ سالگی تمام
۳) ارائه معافیت تحصیلی به واحد آموزشی .

***در صورت انتقال مشمول به واحد آموزشی شهر دیگر :
• ۴) ارائه درخواست ثبت انتقال معافیت تحصیلی از واحد آموزشی ثانویه به مرکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰).
۵) صدور معافیت تحصیلی جدید و ارائه آن به محل تحصیل جدید.

****در صورت فراغت از تحصیل ، ترک تحصیل ، اخراج و یا انصراف از تحصیل :
۶) ارائه فرم تکمیل شده آخرین وضعیت مشمولان دانش آموز به مراکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰ ) .
——————————————–
به نقل از سایت نظام وظیفه عمومی – ناجا ( http://www.vazifeh.police.ir/ )
تنظیم و ویرایش متن توسط: دفترمشاوره موسسه فرهنگی دانش (ج. ابراهیمی)

نظرات بسته شده‌اند.