پاسخ به سوال (عمومی هدایت تحصیلی- شماره ۱۹۷) : شرایط و ضوابط دریافت معافیت تحصیلی و فرایند بازگشت به تحصیل در مدرسه ودانشگاه برای دانش آموزان ذکورچگونه امکان پذیر است؟

سوال:

شرایط و ضوابط دریافت معافیت تحصیلی و فرایند بازگشت به تحصیل در مدرسه  ودانشگاه برای دانش آموزان ذکور( محصلین مدارس آموزش و پرورش ) چگونه امکان پذیر است؟

پاسخ:

*تعریف دانش آموز مشمول :
به فرد ذکور ایرانی که پس از ورود به سن ۱۹ سالگی (۱۸ سالگی تمام ) به صورت حضوری و پیوسته به تحصیل اشتغال داشته باشد ، دانش اموز مشمول اطلاق می گردد .
**فرایند اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزان:
۱) از اول ماه ورود به ۱۹ سالگی، ارائه درخواست معافیت تحصیلی به مراکز خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس +۱۰).
۲) صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان با سقف سنوات تحصیلی حداکثر تا ۲۰ سالگی تمام
۳) ارائه معافیت تحصیلی به واحد آموزشی .

***در صورت انتقال مشمول به واحد آموزشی شهر دیگر :
• ۴) ارائه درخواست ثبت انتقال معافیت تحصیلی از واحد آموزشی ثانویه به مرکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰).
۵) صدور معافیت تحصیلی جدید و ارائه آن به محل تحصیل جدید.

****در صورت فراغت از تحصیل ، ترک تحصیل ، اخراج و یا انصراف از تحصیل :
۶) ارائه فرم تکمیل شده آخرین وضعیت مشمولان دانش آموز به مراکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰ ) .

****فرایند بازگشت به تحصیل دانش آموزان

الف) درصورت وقفه ی تحصیلی دانش آموزان مشمول(ترک تحصیل– اخراج و یا انصراف از تحصیل) حداکثر ظرف مدت ۳ ماه ، ارائه نامه موافقت واحد آموزشی به مرکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰ ) محل تحصیل.  

ب) در صورت عدم اعزام بخدمت یا عدم قرار گرفتن در سیر مراحل معافیت پزشکی برای بیماریهایی که معافیت تحصیلی مانع آن است ، احیاء معافیت تحصیلی توسط مرکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰ ) و ارسال به واحد آموزشی .

******جدول سقف سنوات تحصیلی دانش آموزان :

 *******شرایط ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع متوسطه در دانشگاهها :

قبل از اعزام به خدمت : حداکثر بیش از یکسال از فراغت مقطع متوسطه نگذشته باشد.

بعد از اعزام به خدمت : در صورت نداشتن غیبت و پذیرش در دانشگاه در مقطع کارشناسی ، مجاز به ترخیص از خدمت جهت ادامه تحصیل می باشد.

فایل های ضمیمه :

۱- »»»ضوابط ادامه تحصیل دانش آموزان مشمول

۲- سوال و جوابیه آموزش و پرورش در مورد »»»سن مجاز برای معافیت تحصیلی در مدارس

———————————————————————————————-
ماخذ:

۱-سایت نظام وظیفه عمومی – ناجا ( http://www.vazifeh.police.ir/ )

۲- دبیرخانه و واحد مشاوره آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران
تنظیم و ویرایش متن توسط: دفترمشاوره موسسه فرهنگی دانش (ج. ابراهیمی)

نظرات بسته شده‌اند.