فهرست بخشی از کتب منابع آزمون سراسری ۱۳۹۷ گروه آزمایشی هنر

فهرست بخشی از کتب منابع آزمون سراسری ۱۳۹۷ گروه آزمایشی هنر

 


بخشی از سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های:
-کارگاه هنر ۱ (کد: ۵۹۴)،
-کارگاه هنر۲ (کد: ۱/۵۹۴)،
-سیر هنر در تاریخ ۱ (کد:۳/۵۹۴)،
-سیر هنر در تاریخ ۲(کد:۸/۵۹۴)،
-انسان، فضا، طراحی(کد: ۷/۵۹۴)،
– آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران(کد:۶/۵۹۴)،
– مبانی هنرهای تجسمی (کد:۲۱/۳۵۸)،
-طراحی۱ (کد:۹۲/۳۵۹)، طراحی۲ (کد:۹/۴۸۹)،
-آشـنایی با بنـاهای تـاریخی(کد:۶/۴۹۲)،
-خط در گرافیک (کد:۶/۴۹۱)،
-ترسیم فنی و نقشه کشی(کد: ۷۸/۳۵۹)،
-کارگاه نقاشی(کد:۳/۴۹۶)،
-عکاسی۱(کد:۱۵/۳۵۸ و ۶/۴۹۷)،
-طراحی اندام و لباس(کد:۸/۴۹۴)،
– کارگاه طراحی نقوش سنتی(کد:۷۷/۳۵۹)،‌
-حجم سازی۱(کد:۳/۴۵۰)،
– آشنایی با صنایع دستی ایران۱(کد:۳۰/۳۵۹)
-و مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی(کد:۳۳۱)
طراحی خواهد شد.

نظرات بسته شده‌اند.