بهره وری موجود در آموزش و پرورش، در هیچ دستگاه دیگری دیده نمی شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: با صراحت اعلام می کنم بهره وری موجود در آموزش و پرورش، در هیچ دستگاه دیگری دیده نمی شود و این بهره وری را می توان با مدیریت بهینه منابع به روش های جدید افزایش دهیم.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان، مجاوری در گردهمایی ذیحسابان ادارات کل آموزش و پرورش کشور اظهارکرد: در حال حاضر مبنای کار وزارت آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: رعایت اصول و قوانین پیرامون سند تحول بنیادین از ملزومات است که باید براساس آن گام برداریم.

وی تصریح کرد: بحث راه اندازی و احیای کمیته منابع درآمدی و اقتصادی اهمیت بسزایی دارد که باید مورد توجه قرار گرفته شود.

مجاوری تاکید کرد: ما بنگاه درآمدی برای سایر دستگاه ها نیستیم و مدیریت صحیح می تواند همه ما را به اهداف مورد نظر برساند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: با صراحت اعلام می کنم که بهره وری که در آموزش و پرورش است در هیچ دستگاهی وجود ندارد و این بهره وری را با مدیریت بهینه منابع باید افزایش دهیم و به روش های جدید شرایط را بهتر کنیم

وی اضافه کرد: امروز با استفاده از فناوری اطلاعات می توان همه امور خود را اداره کنیم.

وی تصریح کرد: ما در آموزش و پرورش باید به دنبال رشد و توسعه باشیم که با مدیریت بهینه می توان به اهداف خود دست پیدا کنیم.

منبع : پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش (HTTP://WWW.MEDU.IR  )

نظرات بسته شده‌اند.