کمک های اولیه روان شناختی

متن کتاب کمک های اولیه روان شناختی

ترجمه رویا فرامرزی

 

این کتاب توسط سازمان جهانی بهداشت ( WHO )    

در سال ۲۰۱۱ تحت عنوان ؛

Psychological frist aid guide for fielde workers

منتشر شده است.

متن کتاب به صورت فایل PDF ( دانلود کنید)👇 

کمک‌های اولیه روانشناختی Migna

ماخذ : میگنا 

نظرات بسته شده‌اند.