بخشنامه مهم شماره ۷۱۰/۸ مورخ ۹۶/۶/۲۵ آموزش و پرورش در خصوص وضعیت نیروهای قراردادی !

بخشنامه مهم شماره ۷۱۰/۸ مورخ ۹۶/۶/۲۵ آموزش و پرورش در خصوص وضعیت نیروهای قراردادی !
به نقل از اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش بخشنامه شماره ۷۱۰/۸ مورخ ۹۶/۶/۲۵ با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی براساس بخشنامه ۹۶۱۹۷۷ اموراداری واستخدامی صادر شد.

نظرات بسته شده‌اند.