مهارت های زندگی (۳۶) فصل پنجم؛ انواع موضوعات و سطوح مختلف مهارت های زندگی/قسمت هفتم : شناخت فشار عصبی و مهارت مقابله با آن (۷ – راه های کنترل استرس شرکت در امتحان )

« در پاسخ به این سوال که چگونه استرس امتحان را کنترل کنیم به روش های شناختی همچون ؛ باور داشتن خود ، عدم اصرار به اینکه همیشه نفر اول باشید ، عدم مقایسه خود با دیگران و روش های دیگری همچون کنترل فشار های محیطی و اداره کردن شرایط حاد در رقابت هاى سنگین را به کار گرفت. »

مبحث : فرهنگی پرورشی
عنوان اصلی : مهارت های زندگی
عنوان فرعی : توضیح مهارت شناخت و مقابله با فشار عصبی
عنوان فرعی تر : روش های مقابله با استرس ( راه های کنترل استرس شرکت در امتحان)

با توجه به این که استرس و فشار روانى دو جزء فیزیولوژیک و روانى دارد مى توان به طرق گوناگون استرس منفعل کننده را به استرس محرک و انرژى زا تبدیل کرد.ازجمله چند روش را با دقت بخوانید و تمرین کنید.

۱- خود را باور داشته باشید. اگر شما استحقاق تحصیل در این رشته را نداشتید مجوز ورود شما به این رشته براى شما صادر نمى شد. پس اگر خود را براى امتحان به طور کامل آماده نمایید و از فرصت ها استفاده نمایید دلیلى براى نگرانى ها و دلواپسى ها در مورد توانایى هاى خود نباید داشته باشید.

۲- سعى نکنید همیشه نفر اول باشید. این عالى و ایده آل است که موفق باشید و به عنوان ستاره معرفى شوید اما سعى کنید همه چیز را در حد اعتدال نگه دارید. مثلاً اگر فکر کنید کمتر از بیست براى شما به معنى مردود شدن است این به این معنى است که شما به دست خودتان بار زیادى از استرس و فشار روانى براى خود ایجاد کرده اید. باید سعى شما بر این باشد که همه چیز را به بهترین نحو انجام دهید. اما این را بدانید که هیچ کدام از ما نمى تواند همیشه اول بماند. این مسئله با مسئله پیشرفت در درس اشتباه نشود. اما ما معتقدیم که جهش ناگهانى از یک سطح به سطح دیگر بدون برنامه ریزى منظم غیر معقول است. مثلاً اگر شما در درس ریاضى معمولاً نمره ۱۵ مى آورید براى رسیدن به نمره ۱۹ باید به تدریج نمره را ارتقا دهید. ابتدا از ۱۵ به ۵/۱۶ به ۵/۱۷ و آنگاه به ۵/۱۸ و نهایتاً به ۱۹ برسید. اگر چنین عمل کنید شما قطعاً موفق خواهید شد و استرس زیاد شما را منفعل نخواهد کرد.

۳- هرگز خودتان را با دیگرى مقایسه نکنید. استرس هاى منفعل کننده و مخرب اغلب به وسیله مقایسه نمرات خود یا نحوه مطالعه خود با دیگر همکلاسى ها ایجاد مى شود.
کاری که می توان انجام داد این است که ؛
باید برنامه ریزی ما با استفاده از توانایى ها و تکیه به آن ها و نیز با در نظر گرفتن ضعف ها و قوت هاى خود به عنوان معیار مهم در رسیدن به هدف عمل نماییم. وقتى در برنامه ریزى به موفقیت هاى دیگران تکیه مى کنید ، بیشتر مواقع ممکن است انتظارات نامعقولى ایجاد شود که یا بیش از توانایى شما است و یا کمتر از آن. لیستى از کسانى که کارهاى خود را با آنها مقایسه مى کنید تهیه نمایید و سعى کنید در آینده آگاهانه در مقابل مقایسه خود با آنها مقاومت کنید و از این کار اجتناب نمایید.

۴- فشارهاى خارجى محیط پیرامون خود را کنترل کنید. اغلب ممکن است انتظارات و توقعات نابجا از طرف دیگران خصوصاً والدین موجب ایجاد استرس شود. در این صورت لازم است عملکرد خود را بازبینى نمایید زیرا خود بهترین قاضى موفقیت هاى خود هستید و براساس موفقیت هاى خود برنامه ریزى نمایید.

۵- شرایط حاد در رقابت هاى سنگین را اداره کنید. این موارد از موارد شایع است که استرس مى تواند فرد را منفعل کند. امتحانات آخر ترم دانشجویان و دانش آموزان و یا امتحانات ورودى به مقاطع بالاتر در این گروه قرار دارد. به کرات دیده شده است بسیارى از مردم فرصت هاى زیادى را به این دلیل از دست مى دهند. در این مورد هم باید استراتژى گام به گام در رسیدن به هدف به کار برد و انتظار جهش زیاد و خارج از توانایى خود نداشته باشید و علاوه بر این راه هاى دیگر رسیدن به هدف را مد نظر داشته باشید.

—————————————————————————————————-

جمع بندی و ویرایش توسط : دفتر مشاوره موسسه فرهنگی دانش ( ج. ابراهیمی)

نظرات بسته شده‌اند.