دوره آموزشی ضمن خدمت ” نظارت بالینی “


زمان و چگونگی ثبت نام دوره ضمن خدمت کشوری ” نظارت و راهنمایی آموزشی در مدرسه”سال تحصیلی ۹۶-۹۵

 

در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری کیفیت بخشی به فرآیند نظارت و راهنمایی آموزشی معلمان دوره اول متوسطه دوره ضمن خدمت با عنوان

“نظارت و راهنمایی آموزشی در مدرسه“با کد ۹۱۴۰۱۰۲۸ به میزان ۲۴ ساعت برگزار خواهد شد.

گروه مخاطبین :

مدیران و معاونین آموزشی، سرگروه های درسی و دبیران دوره اول متوسطه می باشد.

منبع آزمون:

۱- کتاب آموزشی کلاس درس محور( نظارت بالینی)

نویسنده دکتر بیژن عبداللهی

چاپ اول ۱۳۹۵

انتشارات مرآت. شماره تماس ۶۶۴۷۵۱۰۷-۰۲۱

www.meraat.ir پایگاه اینترنتی

۲-فیلم بارگذاری شده درسایتی که آزمون خواهید داد قابل روءیت است.

بخشنامه و چگونگی ثبت نام و زمان آزمون را از اینجا دریافت نمایید.

نظرات بسته شده‌اند.