فهرست منابع سوالات ازمون سراسری سال ۱۳۹۶ به علاوه حذفیات منابع

فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

منبع : سایت سازمان سنجش (http://www.sanjesh.org/  ) 

فهرست کنکور96-دروس عمومیفهرست کنکور96-تخصصی گروه ریاضیفهرست کنکور96-تخصصی گروه تجربیفهرست کنکور96-تخصصی گروه انسانیفهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ (دروس عمومی)

فهرست کنکور96-حذفیات دروس عمومی دینی دومفهرست کنکور96-حذفیات دروس عمومی-دینی سومفهرست کنکور96-حذفیات دروس عمومی-دینی پیشفهرست کنکور96-حذفیات دروس عمومی- عربی دوم و سومفهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ (دروس اختصاصی)

فهرست کنکور96-حذفیات تخصصی گروه ریاضیفهرست کنکور96-حذفیات تخصصی گروه تجربیفهرست کنکور96-تخصصی گروه انسانی

 

 

 

نظرات بسته شده‌اند.