پاسخ به سوال (عمومی هدایت تحصیلی- شماره ۱۸۲) : آیا دانشجویان اخراجی ، در صورت مشمولیت سربازی مجاز به ادامه تحصیل هستند؟

5470276_973

مشمولیت سربازی17

سوال:

آیا دانشجویانی که به دلایل مختلف اخراجی محسوب می شوند ، در صورت مشمولیت سربازی مجاز به ادامه تحصیل هستند؟

پاسخ :

به نام خدا
وباسلام
خیر نمی توانند.
دانشجویانی که به دلایل مختلف از جمله با رأی کمیته انضباطی دانشگاه ، اخراجی محسوب می شوند ، تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم ، مجاز به ادامه تحصیل در هیچ دانشگاهی نمی باشند.

باآرزوی سلامتی و موفقیت برای شما                 approval
دفتر مشاوره موسسه فرهنگی دانش
ج . ابراهیمی

نظرات بسته شده‌اند.