بلوغ و نوجوان/ جلسه ویژه پدران /دکتر پورعباسی/فایل صوتی

بلوغ و نوجوان ویژه پدران

به نام خدا

فایل صوتی سومین جلسه از نهمین دوره دانـــش افـــــزایی اولیـاء دانش آموزان(آمـوزش خـــــــانواده) با حضورپزشک متخصص توسط مرکزمشاوره موسسه فرهنگی دانش:

*موضوع جلسه : نشست ویژه پدران پایه های هشتم

* استادجلسه: جناب آقای دکتر پور عباسی

* دانلود فایل صوتی جلسه برگزار شده در دو واحد متوسطه اوّل ( قلهک و هدایت) :

»»» ۱۴۱۲۱۱_۰۰۲«««

نظرات بسته شده‌اند.