بلوغ و نوجوان/ جلسه مشترک پدر وپسر/دکتر پورعباسی/فایل صوتی و متن آموزشی

بلوغ و نوجوان پدران و پسر

به نام خدا

 فایل صوتی و متن آموزشی(POWERPOINT-PDF)

سومین جلسه از نهمین دوره دانـــش افـــــزایی اولیـاء دانش آموزان(آمـوزش خـــــــانواده) با حضورپزشک متخصص توسط مرکزمشاوره موسسه فرهنگی دانش:

*تفاوت این دوره آموزشی با دوره قبلی؛ برگزاری جلسه به صورت مشترک با حضور ولی (پدران یا مادران ) به همراه فرزندان ایشان بوده است.

*موضوع جلسه : نشست مشترک پدران و پسران پایه هشتم

* استادجلسه: جناب آقای دکتر پور عباسی

* دانلود فایل صوتی جلسه برگزار شده در دو واحد متوسطه اول ( قلهک و هدایت) :

»»» ۱۵۰۳۰۲_۰۰۱ «««

* دانلودمتن آموزشی جلسه برگزارشده (به شکل POWERPOINT-PDF) : 

»»» boluq-pedar&pesar «««

 

نظرات بسته شده‌اند.