نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

ثبت نام نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد در طول یک ماه انجام می شود.

از تاریخ ۹۸/۳/۱۸ تا ۹۸/۴/۱۸

در بازه زمانی مشخص شده ؛ برای  ورود به سامانه منادا کلیک کنید : 

http://www.monada.iau.ir

نظر بدهيد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر دهيد.