برگزاری دوره آشنایی بامفاهیم سندتحول برای اعضای انجمن های اولیا و مربیان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،  اداره کل انجمن اولیاء و مربیان در راستای آشنایی اعضای انجمن های اولیاء و مربیان با مفاهیم اصلی سند تحول بنیادین و تبیین این مفاهیم جهت مشارکت اثربخش اولیاء در فرآیند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، دوره آشنایی با مفاهیم سند تحول بنیادین را برگزار می کند.

براساس این گزارش؛ در این دوره که برای تمامی والدین عضو شوراهای انجمن اولیا و مربیان استان ، شهرستان ، مناطق و نواحی تابعه اجرا می شود ؛ مفهوم حیات طیبه و مراتب آن ، تببین مفهوم تربیت متوازن و پایدار ، ساحت های ششگانه تربیت و ضرورت تربیت بر اساس ساحت ها ، ماموریت ، اهداف و وظایف مدرسه در تربیت متوازن ، حقوق و وظایف اولیاء و خانواده در تربیت رسمی و عمومی به مشارکت کنندگان آموزش داده می شود.

*متن دستورالعمل ابلاغی : 

نظر بدهيد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر دهيد.