مشــاوره روان شناسی( ۲۵ ) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکــودکان ( ۳- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ – قسمت۱۵/۲۰ )

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی و در ادامه موضوع « راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان » آمده که پانزدهمین قسمت آن تقدیم می گردد. در این قسمت، سه توصیه دیگر آمده است:
توصیه شماره ۳۸ تحت عنوان « کودک خـود از راه  تشویق  وادار کنید تا در جبــران خسارتی که زده است ، همکاری و کمک کند. »
توصیه شماره ۳۹ تحت عنوان « درخانه فرزند و افراد دیگر را سرزنــش نــکنید(چون باعث دروغی گویی و تکراراشتباه توسط او می شود) . »
توصیه شماره ۴۰ تحت عنوان «باید به کودک‌ خود آموزش داد که  « خودش » باشد ،  نــه پیروی کننده  صرف از دیگران. »
یادآوری: درصورت تاربودن تصویر زیر ، ابتداءً برروی آن کلیک کنید وبعد آن را مطالعه نمایید.

نظر بدهيد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر دهيد.