برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه ۹۸ (سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷)

برنامه امتحان نهایی پایه۱۲ شاخه نظری روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور ، داوطلب آزاد خرداد۹۸ :

برنامه امتحان نهایی سال سوم شاخه نظری نیم سالی واحدی بزرگسالان، آموزش از راه دور ، داوطلب آزاد خرداد۹۸ :

 

برنامه امتحان نهایی سال سوم شاخه فنی حرفه ای نیم سالی واحدی بزرگسالان، داوطلب آزاد خرداد۹۸( رشته های حسابداری، طراحی و دوخت، کامپیوتر، تربیت بدنی، مدیریت خانواده، صنایع غذایی) :

برنامه امتحان نهایی سال سوم شاخه فنی حرفه ای نیم سالی واحدی بزرگسالان، داوطلب آزاد خرداد۹۸( رشته های هنری گرافیک، نقشه کشی معماری، مرمت آثارفرهنگی، سینما، پشتبانی صحنه، کودک یاری ) :

برنامه امتحان نهایی سال سوم شاخه فنی حرفه ای نیم سالی واحدی بزرگسالان، داوطلب آزاد خرداد۹۸( رشته های الکترونیک، الکترو تکنیک، الکترونیک و مخابرات دریایی، ناوبری،ساختمان، نقشه بردای ) :

برنامه امتحان نهایی سال سوم شاخه فنی حرفه ای نیم سالی واحدی بزرگسالان، داوطلب آزاد خرداد۹۸( رشته های چاپ ، تأسیسات، صنایع چوب و کاغذ،مکانیک خودرو، ساخت و تولید، نقشه کشی عمومی، صنایع فلزی) :

 

برنامه امتحان نهایی سال سوم شاخه فنی حرفه ای نیم سالی واحدی بزرگسالان، داوطلب آزاد خرداد۹۸( رشته های سرامیک، متالوژی، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی، معدن ) :

نظر بدهيد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر دهيد.