دستورالعمل تخفیف شهریه برای دانشجویان انصرافی دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، ماده الحاقی آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی این دانشگاه را ابلاغ کرد.
دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، ماده الحاقی آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی ماده ۲۱ ( تخفیف هزینه انصراف) را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استانها، رؤسای واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سَما ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است :
« به منظور تمرکز زدایی و تفویض اختیار به واحدهای دانشگاهی و تسهیل روند رسیدگی به درخواست دانشجویان انصرافی، بدینوسیله ماده الحاقی آیین نامه شماره ۱۰/۴۵۶۰۴ مورخ ۴/۷/۹۴ ابلاغ می شود. واحدهای دانشگاهی می توانند برحسب شرایط دانشجو و وضعیت مالی وی، تا سقف ۵۰ درصد تخفیف در هزینه انصراف – که براساس بخشنامه شماره ۵۷/۲۰۵۶۴ مورخ ۹۶/۳/۳۰ محاسبه می شود – تخفیف دهند. »
—————————————————————————————————-
ماخذ : پیک سنجش شماره ۱۱۰۹ ( دوشنبه مورخ ۲۴ دی ماه ۹۷ صفحه ۳ )

نظرات بسته شده‌اند.