مشــاوره روان شناسی(۲۳) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکـــودکان (۳- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ -قسمت۲۰/۱۳)

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی در ادامه موضوع «راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان» آمده است که چهاردهمین قسمت آن تقدیم می گردد. در این قسمت، سه توصیه دیگر آمده است:
– توصیه شماره ۳۲ تحت عنوان «یک برنامه‌ی روزانه به  کودک خود بدهید»
– توصیه شماره ۳۳ تحت عنوان «به کودک خود یاد بدهید برای ارتباط با دیگران احساس مسئولیت کند »
– توصیه شماره ۳۴ تحت عنوان « کودک خود را تشویق کنید در جبران خسارتی که زده کمک کند » 
یادآوری: درصورت تاربودن تصویر زیر ، ابتداءً برروی آن کلیک کنید وبعد آن را مطالعه نمایید.

 

نظرات بسته شده‌اند.