پاسخ به سوال ( اختصاصی هدایت تحصیلی- شماره ۲۵۶ ) : فردی­ که­ قبـلاً از طریق کنکور ســراسری دانشگاهها ،  دریکی ازرشته ­های دانشـگاه ­آزاد پـذیرفتـه­­ شده، امّـا انصراف داده باشد ، آیـا امــکان دوباره برای بازگشت به رشته پذیرش شده قبلی و ادامه تحصیل در آن برایش وجود دارد؟

پاسخ کوتاه :
امکان ادامه تحصیل دررشتـه پذیرش شده برای کسی که  از ادامه تحصیل انصراف داده است، فقط شامل پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد ، آنهم در رشته های غیر پزشکی خواهد بود. در صورتی که شرایط شما با بخشنامه ابلاغی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ، تحت عنوان«ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل غیر پزشکی» تطابق داشته باشد  ؛ بــــله می توان برای ادامه تحصیل در رشته ای که قبلاً پذیرفته شده اید ؛  تا پایان شهریور۱۳۹۸ مراجعه نموده و مجدداً ادامه تحصیل داد.

توجه: در ادامه ، پاسخ این سوال در۲صفحه به تفصیل ارایه شده است. درصورت تاربودن هریک از تصویرهای زیر ، برروی آن کلیک کنید.

 

 

نظرات بسته شده‌اند.