سند تحول بنیادین درمان مشکلات آموزش و پرورش است

دکتر مهدی نوید درباره اجرای سند تحول بنیادین، گفت:
– یکی از کارهایی که رسانه می‌تواند انجام دهد این است که فضایی را ایجاد کند تا تخصصیص منابع برای اجرای سند تحول بنیادین صورت بگیرد.

– خانواده‌ها نیز باید بدانند با اجرای سند تحول بنیادین به لحاظ فضا و تجهیزات، وضعیت برنامه درسی و روش‌های مدیریتی چه تغییراتی در آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد.

– هم اکنون برنامه‌های لازم برای اجرای سند تحول بنیادین تنظیم شده است و دقیقاً می‌دانیم که هر سال چه اقداماتی را باید انجام دهیم و چه میزان اعتبار نیاز است.

– اعتبار لازم برای اجرای سند تحول بنیادین باید از سوی مجلس در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد و اگر معتقدیم نظام تعلیم و تربیت اشکال داشته و این ایرادها باید برطرف شود، سند تحول بنیادین درمان مشکلات آموزش و پرورش است.

– اگر بودجه‌ای که برای اجرای سند تحول بنیادین نیاز است در اختیار آموزش و پرورش قرار نگیرد، نمی‌توان آن را اجرا کرد. به عنوان مثال اگر ۲۰ درصد بودجه مورد نیاز در اختیار ما قرار بگیرد، آموزش و پرورش هم صرفاً می‌تواند ۲۰ درصد از سند را عملیاتی کند.
—————————————————————-
مأخذ: http://www.medu.ir/fa/news/item/724056?ocode=100010876

نظرات بسته شده‌اند.