ثبت‌ نام پذیرش بدون آزمون مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

ثبت نام برای مقاطع :

۱- کاردانی پیوسته:

»»» دانلود متن کامل دفترچه »»»دفترچه کاردانی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد -نیم سال اول- ۹۸-۹۷

۲- کاردانی ناپیوسته:

»»» دانلود متن کامل دفترچه »»»دفترچه کاردانی ناپیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد -نیم سال اول- ۹۸-۹۷

۳- کاردانی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی:

»»» دانلود متن کامل دفترچه »»»کاردانی پیوسته براساس سوابق تحصیلی- نیمسال اول ۹۷-۹۸

۴- کارشناسی پیوسته:

»»» دانلود متن کامل دفترچه »»»دفترچه کارشناسی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد -نیم سال اول- ۹۸-۹۷

۵- کارشناسی ناپیوسته:

»»» دانلود متن کامل دفترچه »»»دفترچه کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد -نیم سال اول- ۹۸-۹۷

۶- ثبت نام دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون غیرپزشکی (استعدادهای درخشان) سال ۹۷ مختص فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد :

»»» دانلود متن کامل دفترچه »»»دفترچه کارشناسی ارشدآزاد-برای فارغ التحصیلان ممتازکارشناسی

ثبت نام در سایت  http://www.azmoon.org/

 

 

نظرات بسته شده‌اند.