توجه جدی به ساحت های شش گانه تربیتی امری ضروری است

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر، خلیل نیکخواه در جلسه آسیب شناسی فعالیت های حوزه پرورشی، اظهار داشت:
– تربیت دانش آموزان در راستای ساحت های شش گانه تربیتی آموزش و پرورش وظیفه دست اندرکاران دستگاه تعلیم و تربیت است.

– ساحت های تربیتی شامل تربیت دینی و اخلاقی، تربیت زیستی و بدنی، تربیت سیاسی و اجتماعی، تربیت هنری و زیباشناختی، تربیت اقتصادی و حرفه ای و تربیت علمی و فناوری است که باید تعلیم و تربیت دانش آموزان براساس آنها صورت گیرد.

– وجود آسیب های اجتماعی در جامعه ناشی از نگاه تک بعدی به مقوله مهم تربیتی است که می بایست همه ابعاد تربیتی مد نظر قرار گیرد.

– عدم آگاهی خانواده ها به ساحت های شش گانه تربیتی موجب می شود فرزندان آنها مسیرهای انحرافی در پیش گرفته و جامعه را دچار آسیب های جبران ناپذیر نمایند.

– برای دست یابی به توسعه علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور باید به آموزش و پرورش نگاه ویژه شود.

– یقیناً بدون برخورداری از آموزش و پرورش پویا و کارآمد هیچ توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد چرا که تربیت نیروی انسانی در گرو کارآمدی این مجموعه مهم و تاثیرگذار است.

– همه فرهنگیان باید در امر تربیت دانش آموزان سهیم باشند و نباید مقوله مهم تربیتی تنها متوجه مربیان پرورشی و تربیتی باشد.

– استفاده از ظرفیت شوراها، مشارکت اولیا در فرایند اجرایی مدرسه، بهره گیری کامل از ظرفیت تشکل ها و سازمان دانش آموزی در راستای نیل به اهداف نظام تعلیم و تربیت ضروری است.

-دانش آموزان سرمایه بزرگی برای کشور هستند و اگر امور اجرایی مدارس را به آنها واگذار کنیم اعتماد به نفس و حس خودباوری در آنها تقویت می گردد و در نتیجه شاهد پویایی و پیشرفت آموزش و پرورش خواهیم بود.
—————————————————————————————————–
منبع : http://www.medu.ir/fa/news/item/661161?ocode=100010876
( انتخاب بخشی از خبر و ویرایش توسط : دفترمشاوره موسسه فرهنگی دانش)

نظرات بسته شده‌اند.