پـاسخ به سـوال ( عمومـی هدایت تحصیلی- شماره۲۱۱ ) : برای تغییر رشته پایه۱۱ به۱۲، چه اقداماتی باید انجام داد؟

 

توجه : درصورت تاربودن هریک ازتصویرها و فرم های پیوست شده  زیر ، ابتداءً برروی آن کلیک کنید و بعد ذخیره نموده وسپس آن را چاپ فرمایید : (برای به روز رسانی این صفحه حتماً ازکلید های CTRL + F5 استفاده نمایید.)

 

 

 فرم شماره ۱) در خواست تغییر رشته درون شاخه ای پایه ۱۱ به ۱۲ :

فرم شماره۲) در صورتی که مدرسه محل تحصیل دانش آموز رشته مورد درخواست دانش آموز را ندارد:

فرم کمیسیون خاص(با متن آماده شده برای تغییر رشته درون شاخه ای بر اساس دستورالعمل های موجود):

نظرات بسته شده‌اند.