معرفی کتاب ؛ پرورش مسئولیت‌پذیری در کودکان

عنوان کتاب : خشت اول مسئولیت: پرورش مسئولیت‌پذیری در کودکان
مؤلف : ابوالفضل ابراهیمی.
انتشارات : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
آدرس سایت اینترنتی : http://www.iki.ac.ir/

شناسه کتاب (مشخصات کتاب شناسی براساس اطلاعات موجود در کتابخانه ملی):

نظرات بسته شده‌اند.