برگزاری اردوهای یک روزه منطقه ای، طبق شیوه نامه جدید ابلاغ شده به استان ها

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز، علی رمضانی در مصاحبه با خبرنگار این مرکز با اشاره به ابلاغ دستور العمل اردو های یک روزه به استان ها ، اظهار کرد:

– اردوهای یک روزه منطقه ای با رویکرد هویت بخشی، مهارت آموزی، نشاط آفرینی و حمایت از کالای ایرانی برگزار می شود.

-اردوهای منطقه ای در توسعه متوازن تعلیم و تربیت بسیار مؤثر بوده؛ بنابراین انتظار می رود مناطق با بسیج همه امکانات، زمینه برگزاری هرچه بهتر این اردوها را در چارچوب شیوه نامه ارسالی فراهم کنند.

– با اجرای این طرح، تلاش می کنیم باتوسعه کمی و کیفی فرصت های آموزشی و تحول آفرینی درفرآیند اردوها و بازدیدهای یک روزه دانش آموزی، عرصه شکل گیری اردوهای مهارت محور و نشاط آفرین مهیا شود.

– دراین طرح یک مکان با اولویت اردوگاه دانش آ‌موزی، کانون فرهگنی تربیتی یا اردوگاه موقت انتخاب و زمینه پذیرش اردوهای دانش آموزی در آن به صورت خاص فراهم شود.

– دراین اردوها، مهارت آموزی باید به نحو شایسته ای در متن برنامه بازدیدی اردو طراحی تا دانش آموز در طول یک روز یا حداقل مهارت های پایه در یکی از حوزه های فردی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، اقتصادی و… آشنا شوند.

-این کارگاه ها فضایی را فراهم می کند تا دانش آموز ضمن آشنا با انوع مهارت های فردی اجتماعی به بازی های نشاط آفرین بومی و محلی بپردازد.
—————————————————————————————————–
منبع : http://www.medu.ir/news/item/655775/?ocode=100010876 (با ویرایش توسط: دفترمشاوره موسسه فرهنگی دانش)

نظرات بسته شده‌اند.