فوق برنامه مدرسه(پرورشی)

فوق برنامه مدرسه (فعالیت های مکمل) قسمت پنجم؛ معرفی برنامه های چند کشور خارجی

فوق برنامه مدرسه (فعالیت های مکمل) قسمت پنجم؛ معرفی برنامه های چند کشور خارجی

سوئد: تنظیم فعالیت های تربیتی مدرسه در کشور سوئد تا حد زیادی در اختیار مدرسه، معلمان و والدین دانش آموزان است. یکی از نکات ارزشمند نقش موثری است که به دانش آموزان در برنامه ریزی فعالیت ها داده می شود، امکانات و فعالیت های مراکز گذران اوقات فراغت به طور طبیعی با فعالیت های روزانه
ادامه مطلبفوق برنامه مدرسه (فعالیت های مکمل) قسمت چهارم؛ چند فهرست و نمونه پیشنهادی

فوق برنامه مدرسه (فعالیت های مکمل)  قسمت چهارم؛ چند فهرست و نمونه پیشنهادی

تذکر- برای اجرای این فهرست پیشنهادی چند نکته را باید در نظر داشت: ۱- امکانات مدرسه و محل فعالیت های فوق برنامه دانش آموزی. ۲- کشف و شناسایی استعداد ویژه هر کدام از دانش آموزان. ۳- در نظر داشتن علائق دانش آموزان. *** فهرست برخی از راهبردهای پیشنهادی: تهیه آلبوم عکس، تهیه مجموعه (کلکسیون)، رسم
ادامه مطلبفوق برنامه مدرسه(فعالیت های مکمل) / چرایی و چگونگی/قسمت سوم؛ ویژگی ها و فواید

فوق برنامه مدرسه(فعالیت های مکمل) / چرایی و چگونگی/قسمت سوم؛ ویژگی ها و فواید

فوق برنامه ها وفعالیت های مکمل مدرسه؛ چرایی و چگونگی/ قسمت سوم مقاله *ویژگی های فعالیت های مکمل وفوق برنامه مدارس فعالیت های مکمل و فوق برنامه باید ویژگی های زیر را دارا باشند: ۱) در راستا یا هم جهت و همسو با محتوای برنامه درسی رسمی باشد. ۲) همخوان با سن رشد عقلی، عاطفی
ادامه مطلبفوق برنامه وفعالیت های مکمل مدرسه؛ چرایی و چگونگی( قسمت دوم : ضرورت ، اهمیت و اهداف)

فوق برنامه وفعالیت های مکمل مدرسه؛ چرایی و چگونگی( قسمت دوم : ضرورت ، اهمیت و اهداف)

فوق برنامه مدارس / قسمت دوم مقاله / ضرورت ، اهمیت و اهداف : رسیدن به ضرورت و اهمیت مقوله فوق برنامه مدرسه وابستگی تامی را به نوع دیدگاه برنامه ریزان . مجریان امر آموزش، تربیت و پرورش به عناصرسازنده آن دارد. جمع بندی این دیدگاهها رسالت و وظیفه همگی و همه جیز را –
ادامه مطلبفوق برنامه مدرسه؛چرایی و چگونگی؟(قسمت اول: مقدمه؛تعریف موضوع)

فوق برنامه مدرسه؛چرایی و چگونگی؟(قسمت اول: مقدمه؛تعریف موضوع)

به نام خداوندیکتای جان پرور فوق برنامه های مدرسه ؛ چرایی و چگونگی؟ ( مقدمه : تعریف موضوع) برنامه ها و فعالیت های فوق برنامه و یا به عبارت جدید فعالیت های مکمل دربرنامه های آموزشی و پرورشی مدارس ، یکی از موضوعات شناخته شده و در عین حال غریب مدارس ما به خصوص در
ادامه مطلب