سال جدید؛ فرصت های نو

مهردانایی (۲) : مهرماه؛ بازگشایی !

مهردانایی  (۲) : مهرماه؛ بازگشایی !

  بسم الله الرحمن الرحیم اقراء باسم ربک الذی خلق هم شوق است و هم اضطراب، هم امید است و هم دغدغه، هم خوشحالی است و هم  نگرانی، هم سخت  است و هم آسان، و…! وهمه این ها برای یک آغاز دوباره است؛ آغاز برای تغییری نو، تغییربرای تحولی جانبخش، جانی برای شکوفا شدن، و…!
ادامه مطلبمهردانایی (۱) : شهریورماه؛ فرصت آماده سازی!

مهردانایی (۱) : شهریورماه؛ فرصت آماده سازی!

هوالاول والآخر نیک می دانیم که هرکاری را مقدمه ای است و مؤخره ای. واینک؛ شهریور ماه هرسال؛ مقدمه ی مِهردانایی است. و مؤخره اش تیرماه؛ مُهرپایان یک سال تلاش. اولی؛ شوق آغاز! و آخری؛ شادی فرجام! ونیزمی دانیم که هرپایان رضایت بخشی ، یقینا ً شروع خوبی را می طلبد. پس ؛ بنگریم که
ادامه مطلببهار طبیعت؛ فرصتی تازه برای بازسازی روان(قسمت دوم؛آفاق و انفس)

بهار طبیعت؛ فرصتی تازه برای بازسازی روان(قسمت دوم؛آفاق و انفس)

به نام خداوند آفریننده ی زییایی های بهار در مقاله قبل گفتیم که ساختار وجودی انسان با طبیعت سنخیت دارد. به عبارت دیگر می توان گفت طبیعت خدادادی به مثابه مادری مهربان است که ما را در خود می پروراند. همچنان که با آفرینش الهی ، وجود خاکی انسان از طبیعت نشات گرفته و دوباره
ادامه مطلببهار طبیعت ؛ فرصتی نو برای بازسازی روان ( قسمت اول؛ سنخیت)

بهار طبیعت ؛  فرصتی نو برای بازسازی روان ( قسمت اول؛ سنخیت)

به نام خالق یکتا برای مطالعه در هر علمی می بایست که به منابع اصیل وغنی آن مراجعه نمود. می بینیم که مثلا در رشته زیست شناسی ، شاخه گیاه شناسی یکی از منابع مهم دامن طبیعت است. اصل تغییرات و تحولات ازجمله رشد و نمو وشناخت واکنش های مهم گیاهان به منظوراستفاده از آن
ادامه مطلب