مقالات هدایت تحصیلی

 مقالات هدایت تحصیلی ( ۱- پیشنهاد تجدید نظر در مورد حذف محدودیت تغییر رشته از پایه ۱۱ به ۱۲ برای اولین سال اجرای پایه ۱۲ در سال تحصیلی ۹۸- ۹۷ )

 مقالات هدایت تحصیلی ( ۱- پیشنهاد تجدید نظر در مورد حذف محدودیت تغییر رشته از پایه ۱۱ به ۱۲ برای اولین سال اجرای پایه ۱۲ در سال تحصیلی ۹۸- ۹۷ )

طــرح مساله : مقاله زیر با بررسی آیین نامه تغییر رشته نظام آموزشی جدید متوسطه دوم و به منظور پیشنهاد برای برداشتن شرایط محدود کننده ای که موجب عدم امکان تغییر رشته برای تمامی داوطلبین تغییر رشته از پایه یازدهم به دوازدهم شده است ، ارایه می گردد. امید است برای تجدیدنظر در موضوع مورد بحث، مورد توجه قرار گیرد. (برای به
ادامه مطلببررسی یکی از مشکلات هدایت تحصیلی ؛ عدم تناسب داوطلبان رشته های خاص با ظرفیت دانشگاه و نیاز جامعه!!!

بررسی یکی از مشکلات هدایت تحصیلی ؛ عدم تناسب  داوطلبان رشته های خاص با ظرفیت دانشگاه و نیاز جامعه!!!

پیش گفتار: «« مطلب زیر به بررسی یکی از مشکلات همیشگی هدایت تحصیلی برای دوره های عالی ( دانشگاه) می پردازد. تراکم داوطلبان برای گروهی از رشته های خاص و عدم تناسب این درخواست با ظرفیت دانشگاه و نیاز جامعه به فارغ التحصیلان آن و در نتیجه بروز مشکلاتی همچون؛ اضافه شدن به جمعیت فارغ
ادامه مطلبخبربرگزاری آزمون مشاوره ای دردبیرستان های کشور؛روز جمعه۱۳۹۰/۱۱/۲۸:

خبربرگزاری آزمون مشاوره ای دردبیرستان های کشور؛روز جمعه۱۳۹۰/۱۱/۲۸:

بسمه تعالی خبربرگزاری آزمون های مشاوره ای هدایت تحصیلی در مدارس کشور،به صورت سراسری؛ روز جمعه ۱۳۹۰/۱۱/۲۸: این آزمون قراربود؛در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۷برگزارگردد که به دلیل آماده نبودن برخی شهرستان ها به تعویق افتاد. البته انتشارخبرمربوط به اجرای این آزمون و جلسات توجیهی مشاوران دبیرستان ها، دربرخی مناطق با تاخیرودیرهنگام صورت پذیرفت. چنانکه بعضی از دبیرستان
ادامه مطلب